Regulamin

Wersja obowiązująca od dnia 12.11.2010r

Usługi poligraficzne udostępnione w ramach serwisu digitalprint.pro realizowane są przez firmę Twoja drukarnia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Drukarska 1, 00-123 Drukarnia, wpisaną w dniu 1 maja 2010 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla miasta Drukarnia , wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000123456.

Definicje

 • Drukarnia – Twoja Drukarnia Sp. z o.o.
 • Serwis – Serwis drukcyfrowy.pro, realizowany przez Drukarnię.
 • Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Serwisu.
 • Projekt – Udostępniony w Serwisie projekt graficzny pracy, który może być uzupełniony przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne, kolorystyczne.
 • Praca – Praca wydrukowana według wskazanego Projektu oraz danych dodatkowych i Plików wymaganych przez ten Projekt w formacie i na papierze specyficznym dla Projektu, wykończona introligatorsko (gilotyna, bigowanie, szycie, …) zgodnie ze specyfiką projektu.

Postanowienia ogólne

Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika, Serwisu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem Serwisu.

Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (druk plus introligatornia) według Projektów udostępnionych w Serwisie oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika. Dodatkowe dane, o których mowa mogą zawierać:

 • Teksty do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
 • Kolory elementów drukowanych prac zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
 • Pliki zawierające elementy graficzne (np. zdjęcia) do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z projektem wybranym przez użytkownika.
 • Rodzaj papieru, na którym drukowana jest praca określony jest przez projekt wskazany przez Użytkownika. Jeśli dany Projekt to umożliwia Praca jest drukowana na jednym z papierów dostępnych dla tego Projektu, wskazanych przez Użytkownika w zamówieniu.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Użytkownikiem a Drukarnią.

Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.

Zamówienie i jego realizacja

Zamówienie wykonania usługi polega na wypełnieniu wskazanych pól formularza i akceptacji zlecenia poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMÓW”. Po przesłaniu zlecenia Użytkownik otrzyma list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie Zamówienia wraz z wyszczególnieniem wszystkich jego elementów.

Drukarnia może uznać, że przesłane zamówienie podlega dodatkowemu potwierdzeniu. W takim przypadku Drukarnia będzie się kontaktować z Użytkownikiem telefonicznie, poprzez wiadomość SMS lub za pośrednictwem email, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i ew. przekazania dodatkowych informacji dotyczących jego realizacji.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jej podpisu.

 
 • wizytówki
 • bannery
 • plakaty
 • papiery firmowe
 • ulotki
 • gazetki reklamowe